Synoda o mládeži 2018

Stránky k synodě o mládeži v roce 2018. Prostor pro odpovědi na přípravné otázky.

Seznam témat k Synodě o mládeži 2018

Abys mohl napsat komentář, musíš se přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

#WhoAmI / kdo jsem
Na to, kdo jsme, mají vliv naši nejbližší (rodina, přátelé) i další lidé, ale také různé události a zážitky, které jsme prožili. Napiš nám, které osoby a události tě nejvíc ovlivnily?
V mladém věku se člověk stává postupně osobností. Buduje si svoji identitu. Společenství církve v tom může mladým lidem pomoci. K tomu ovšem potřebuje vědět, co je pro vytváření identity mladých lidí důležité.

Napsat komentář »

#differences / rozdíly
Žijeme v pluralitní společnosti. Vnímáš soužití lidí různých názorů, kultur a náboženství spíše jako možnost obohacení anebo riziko ztráty vlastní identity?
Rozdílnosti mezi lidmi, s nimiž jsme dennodenně konfrontováni, podobně jako ty rozdíly, které pouze nejasně tušíme, vzbuzují v nitru lidí protikladné emoce, obavy nebo očekávání. Zajímalo by nás, jak ty vnímáš setkání s lidmi různých názorů a kulturních tradic.

Napsat komentář »

#future / budoucnost
Díváš se do budoucnosti s nadějí nebo s obavami? – Sděl nám v čem máš naději nebo čeho se bojíš.
Obecně se má zato, že mladí lidé se zaměřují ve svých myšlenkách více do budoucnosti než ti starší. Vývoj společnosti ovšem přináší jak jevy, které v nás vzbuzují naději, tak i věci, z nichž máme strach. Chceme-li pozitivně ovlivnit vývoj naší společnosti, ale i církve, potřebujeme vědět, co je zdrojem obav, i čím se živí naděje.

Napsat komentář »

#DigitalWorld / digitální svět
Internet a komunikace online přinášejí do života lidí úplně nové možnosti, ale i nová rizika. Jak hodnotíš vliv „života online“ na tvoji generaci, na sebe, na tvé kamarády?
„Digitální svět“ zcela změnil způsob komunikace mladých lidí a dětí. S každou novou generací jsou rozdíly markantnější. Jde o to, abychom se dozvěděli, v čem tyto rozdíly spočívají a jak je sami mladí lidé prožívají. V tom nám pomůže váš příspěvek do této ankety.

Napsat komentář »

#InteriorLife / vnitřní život
Žijeme ve světě plném informací a silných dojmů. Pokoušíš se někdy naslouchat vlastnímu nitru? Jak to děláš?
Někteří myslitelé tvrdí, že současný člověk je hodně ovládaný zvnějšku. Jiní se domnívají, že stále jen absorbuje nové informace a zážitky, ale tak úplně neví, co se děje v jeho nitru. Papeže zajímá, jak je možné v dnešní informační společnosti naslouchat hlasu vlastního srdce.

Napsat komentář »

#Jesus / Ježíš
Ústřední postavou dějin je pro věřící křesťany Ježíš Nazaretský. Co znamená Ježíš pro tebe?
Příběh o Ježíši je dva tisíce let starý, přesto pro miliony křesťanů není Ježíš jen historickou postavou, ale živým průvodcem a přítelem, Bohem a Pánem. Nejsme si ale jisti, zda jeho příběhu dobře rozumíme a zda je srozumitelný pro současné mladé lidi. Proto zajímá papeže i ostatní věřící, co je na Ježíšovi inspirující i na začátku 21. Století a co se dnešnímu člověku zdá naopak vzdálené a nepochopitelné.

Napsat komentář »

#IBelieve / věřím
Každý člověk se na něco spoléhá, někomu a něčemu věří. Na koho a na co spoléháš ty?
Pro věřícího má slovo „věřím“ většinou dost konkrétní obsah, který vychází buď z tradice a výchovy anebo z vlastního rozhodnutí víry. Ovšem i člověk, který není věřící, má hodnoty, na nichž staví svůj život. Jaké to jsou?

Napsat komentář »

#called / povolání
Křesťanská tradice chápe život jako úkol, poslání, k němuž nás někdo zavolal. Přemýšlel/a jsi někdy nad tím, co je tvým životním úkolem? Zkus nám o tom něco říct.
Pokud nám někdo nabídne účast na atraktivním projektu, začneme o tom minimálně uvažovat, a možná se i rozhodneme „jít do toho“. I vlastní životní vizi můžeme považovat za takový „projekt“. Věřící lidé často docházejí k přesvědčení, že ten „někdo“, kdo nám nabízí různé životní cesty, je sám Bůh.

Napsat komentář »

#choises/ rozhodnutí
V mladém věku dělají lidé rozhodnutí, která zpravidla ovlivní celý jejich další život (základní postoj k životu, povolání, partnerství a manželství, životní forma a styl). Napiš nám, co by ti pomohlo při rozhodování o takových důležitých věcech?
Církev vždy zdůrazňovala odpovědnost za klíčová životní rozhodnutí. Chce však lidem také při těchto rozhodnutích pomáhat. V současnosti je to zvlášť aktuální. Příležitostí k svobodnému rozhodování je stále víc, schází však obecně uznávaná kritéria, podle čeho se rozhodovat.

Napsat komentář »

#guide / průvodce
Máš někoho, s kým se radíš před důležitým rozhodnutím? Jaké vlastnosti by měl mít takový člověk?
Svoboda nás nutí, abychom se sami rozhodovali v malých i velkých věcech. Náš život se tak podobá putování po cestě, na které je mnoho rozcestí. Pokud jdeme do hor nebo do zcela neznámého prostředí, jsme rádi, když máme průvodce. Mnoho lidí má také někoho, s kým se v rozhodujících chvílích života radí. Jaké vlastnosti má mít takový člověk?

Napsat komentář »

#ActivelyInvolved / aktivní zapojení (participace)
Co potřebuješ k tomu, aby ses odhodlal zapojit se do nějaké aktivity směřující ke zlepšení politických a sociálních poměrů v naší zemi? Co pro to může udělat církev?
Žijeme ve společnosti. V demokratické společnosti máme určité možnosti ovlivnit směr vývoje společnosti. Politické a kulturní klima v naší zemi závisí do značné míry na tom, do jaké míry se aktivně zapojíme do politického rozhodování i do každodenní solidarity mezi lidmi. Také církev jako instituce podléhá podobným zákonitostem jako společnost. Tvář církve bude přitažlivá, pokud… Zobrazit více

#ActivelyInvolved / aktivní zapojení (participace)
Co potřebuješ k tomu, aby ses odhodlal zapojit se do nějaké aktivity směřující ke zlepšení politických a sociálních poměrů v naší zemi? Co pro to může udělat církev?
Žijeme ve společnosti. V demokratické společnosti máme určité možnosti ovlivnit směr vývoje společnosti. Politické a kulturní klima v naší zemi závisí do značné míry na tom, do jaké míry se aktivně zapojíme do politického rozhodování i do každodenní solidarity mezi lidmi. Také církev jako instituce podléhá podobným zákonitostem jako společnost. Tvář církve bude přitažlivá, pokud v ní vytvoříme klima otevřenosti, transparentnosti a vzájemné úcty.

Napsat komentář »

#Church / církev
Jak by měli jednat věřící a představitelé církve, aby bylo poznat, že církev není jen instituce, která udržuje nějakou tradici, ale společenství, které má co říci mladým lidem?
Církev není spolek pro uskutečňování náboženských potřeb. Má být prostorem, v němž lidé zažijí něco z Boží i lidské blízkosti. Ve skutečnosti se ovšem zdá, že se nabídka církve a zájmy mladých lidí míjejí. Je tomu opravdu tak? Dá se to nějak změnit?

Napsat komentář »

#Places / místa
Mladí lidé zřídka přijdou do kostela. Pokud jim chce být církev blízko, musí přijít za nimi, ale kam? Napište nám proto, která prostředí a místa jsou pro vás důležitá – kde hledáte své kamarády, kde řešíte své problémy, kde zažíváte radost.
Existuje řada prostředí, v kterých se pohybují především mladí lidé. Tato prostředí jsou někdy skoro „dospělým nepřístupná“. Možná ale právě tato místa jsou pro mladé lidi významná a možná i v těchto prostředích by uvítali „vážný rozhovor“ o životě, o lásce, o Bohu.

Napsat komentář »

#Proposals / iniciativy
Existuje řada nápadů a iniciativ, které často sami mladí lidé probudí k životu nebo se pro ně nadchnou. Některé takové aktivity, jako je například dobrovolnictví, rozvíjejí velký potenciál, který je ukrytý v každém člověku. Pokud víš o nějaké takové aktivitě, napiš nám to a popiš, proč bys ji doporučil/a.
Církev má možnost řadu aktivit podpořit anebo nové iniciovat. Proto chceme vědět, které iniciativy jsou smysluplné a které přispívají k rozvoji osobnosti mladého člověka.

Napsat komentář »

#WaysAndMeans / způsoby a prostředky
Církev a mladí lidé se často míjejí. Mimo jiné také způsobem myšlení a vyjadřování. Proto nás zajímá, jak se má církev vyjadřovat a vůbec jednat, aby se s mladými lidmi „potkala“. Pokud víš o nějaké formě komunikace nebo způsobu prezentace, která by dle tvého názoru probudila zájem mladých lidí o diskusi o těchto otázkách, napiš nám to.
Rádi bychom probudili zájem mladých lidí o otázky víry a životního směřování. Hledáme k tomu vhodné prostředky i vhodnou formu. Odpověď na tyto otázky nám k tomu může pomoci. Naším cílem – cílem církve – není lidi „obracet“… Zobrazit více

#WaysAndMeans / způsoby a prostředky
Církev a mladí lidé se často míjejí. Mimo jiné také způsobem myšlení a vyjadřování. Proto nás zajímá, jak se má církev vyjadřovat a vůbec jednat, aby se s mladými lidmi „potkala“. Pokud víš o nějaké formě komunikace nebo způsobu prezentace, která by dle tvého názoru probudila zájem mladých lidí o diskusi o těchto otázkách, napiš nám to.
Rádi bychom probudili zájem mladých lidí o otázky víry a životního směřování. Hledáme k tomu vhodné prostředky i vhodnou formu. Odpověď na tyto otázky nám k tomu může pomoci. Naším cílem – cílem církve – není lidi „obracet“, ale pomoci jim k jejich plnému životu. Jako věřící jsme se přesvědčili, že k plnosti života patří právě i vztah k Bohu, a proto se o toto bohatství chceme s vámi dělit.

Napsat komentář »

Synoda (Synoda o mládeži) - je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, po kterých se táží dnešní mladí lidé.

Biskupské shromáždění proběhne v říjnu 2018 ve Vatikánu, jehož tématem bude „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Oficiální česká platforma pro diskuzi a sběr podnětů je na https://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018/.

Souběžně probíhají i diskuze ve školách nebo ve farnostech či tady na Signálech.

Postupně je zveřejněno patnáct hastagů (otázek), na které je možné vyjádřit svůj názor. Na otázky mohou odpovídat všichni mladí v ČR.

Odpovědi na jednotlivé hastagy bude reflektovat biskup Tomáš Holub na synodě s papežem Františkem a Sekce pro mládež v dalším směřování své činnosti.

-----

Odpovědi shromážděné Českou biskupskou konferencí na přípravné otázky z roku 2017 byly již odeslány do Vatikánu. Všem, kdo se zapojí, děkujeme.

Odkazy: