Synoda o mládeži 2018

Stránky k synodě o mládeži v roce 2018. Prostor pro odpovědi na přípravné otázky.

Otázky pro synodu

Abys mohl napsat komentář, musíš se přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Synoda o mládeži 2018

1. (MLADÍ) Jakým způsobem nasloucháte realitě mladých lidí?

PHSJ Zaprvé přímo - osobní setkání, spolupráce a přátelství v rámci Vysokoškolského katolického hnutí (VKH). Je mi ale jasné, že mi stále více uniká realita necírkevního prostředí mladých (moji nevěřící přátelé -vrstevníci už nejsou mladí :-)
Zadruhé nepřímo - snaha mít aspoň trochu přehled o rozmanitosti postojů a kulturních projevů mladých (subkultury, idoly, populární zpěváci a kapely, spisovatelé, filmy atd.)

KateřinaV Skrz svědectví a evangelium

Synoda o mládeži 2018

2. (MLADÍ) Jaké jsou hlavní výzvy a nejdůležitější příležitosti pro mladé lidi v naší zemi?

Václav Vacek Vzory mužů, žen, otců, matek, rodin. Výchova kluků v muže a dívek v ženy.

KateřinaV Vzor Žen a mužů rodiny Kněží a řeholníci.Umět se správně rozhodnout ve věcích a víra

Synoda o mládeži 2018

3. (MLADÍ) Jaké způsoby a jaká místa (nejen institucionalizovaná, ale i jiná) setkávání mladých lidí mají největší úspěch v církevním prostředí a proč?

PHSJ Společenství vysokoškoláků v hlavních univerzitních městech, většinou napojená na Vysokoškolské katolické hnutí (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Hradec Králové; Liberec, Plzeň aj.), a jejich aktivity. Společně co dva roky pořádají Studentský Velehrad.

KateřinaV Společná a kostely a setkání mládeže

Synoda o mládeži 2018

4. (MLADÍ) Jaké způsoby a jaká místa (nejen institucionalizovaná, ale i jiná) setkávání mladých lidí mají největší úspěch mimo církevní prostředí a proč?

Lenochod Podle mě má velký úspěch v tomhle festival UNITED, protože je hodně otevřený, multižánrový a dokáže přitáhnout mladého nevěřícího člověka samozřejmě přes nějaké věřící kamarády. A potom asi obecně přes lidi, přes které vyřazuje radost a pokoj (takové ty výjimky :)) a možná i internet a třeba křesťanská hudba? Nemám moc tušení, moc takových nevěřících lidí neznám, kteří by se nějak výrazně zajímali o víru.

wozembouh Různé hudební festivaly či sportovní utkání. Myslím, že je to proto, protože se sejde skupina podobně či stejně smýšlejících lidí se stejným zájmem, který všechny spojuje. Na takových akcí se můžou odreagovat, vybít emoce, zapomenout na své problémy atd. Ještě nabývají na intenzitě různé Food festivaly, v nichž se odráží naše konzumní společnost, ale zajisté taky hlad po "něčem víc".
U nás na Moravě jsou dalším takovým místem Hody, které jsou populární nejen díky setkání s přáteli, ale také díky tanci, hudbě, společnému zpěvu, ale také alkoholu...

Synoda o mládeži 2018

5. (MLADÍ) Co konkrétně žádají mladí lidé v naší zemi od církve?

Václav Vacek Otevřenou a pravdivou komunikaci, kompetence, srozumitelné vyjadřování ze strany církve.

KateřinaV Pravdu a ochotu být milován

Synoda o mládeži 2018

6. (MLADÍ) Jaký prostor mají mladí lidé v naší zemi k tomu, aby se podíleli na životě církevního společenství?

Jančasignal Mohu mluvit jen z osobní zkušenosti: Kdykoliv jsem se hlásila o nějakou aktivitu nebo službu, bylo mi vyhověno, a to ve spolču, farnosti, v Diecézním centru mládeže i na setkáních mládeže. Otevřenst ke spolupráci ze strany duchovních tu je, i když pozvání k ní není explicitně vyhlášeno, ve farnostech bývají aktivity mladých kvitovány s velkým vděkem. Kdo se chce podílet na životě církve, může, prostor je velký. Člověk ale musí překonat prvotní ostych a být ke službě vedený z rodiny, církev už to nedožene.

wozembouh myslím, že by mohli mít větší. U některých dospělých lidí stále přetrvává představa, že oni tomu nejlépe rozumí a nedokáží delegovat určité úkoly mladým, což si myslím, že je škoda, protože takto se nevychová nová generace učedníků zodpovědných za své okolí...

Synoda o mládeži 2018

7. (MLADÍ) Jak a kde se vám daří setkávat se s mladými lidmi, kteří nenavštěvují církevní prostředí?

Jančasignal Setkáváme se ve škole, na univerzitě, při sportu nebo zpívání ve sborech, později v pracovním prostředí. U nás není možné se uzavřít jen do církevního porstředí, je nás věřících velmi málo. Prostor ke sdíledí víry je všude, organizujeme také kurzy Alfa pro mládež.

wozembouh Vždycky sbírám odvahu k tomu oslovit je třeba cestou autobusem, a ne vždy ji posbírám, ale snažím se o to. Nejde mi o to, do nich něco tlačit, spíš se s nimi snažím bavit o normálních věcech (aby věděli, že jsme normální) a taky naslouchat, zároveň se ale nevyhýbám náboženským tématům, pokud s nimi začnou. Pak se s nimi člověk setkává ve škole atd.

Synoda o mládeži 2018

8. (POVOLÁNÍ) Jak je zapojena rodina a společenství v oblasti rozlišování povolání mladých lidí?

Luky36 Řekl bych, že rodiče mají klíčovou roli v rozhodování mladých o tom, zda přijmout boží volání nebo ne.
Společenství může člověka utvrdit nebo mu vyvrátit, jestli to s ním Bůh myslí vážně nebo ne

Lenochod Mám pocit, že dost. Ale záleží jak v jaké rodině, tohle je podle mě dost individuální, záleží na jaké společenství natrefí.

Synoda o mládeži 2018

9. (POVOLÁNÍ) Jak přispívají školy a univerzity nebo jiné formační instituce (občanské nebo církevní) k formaci rozlišování povolání?

otecKamil Svědectvím. Tím, že lidé na akademické půdě, jsou důvěryhodní, lidští a krásní. Sám jsem zažil, nemálo odchodů učitelů kněží co mě učili na fakultě. To nepřispívá ke kráse a zralosti. Když má někdo potíže, ať odejde zavčas, a ne až to pukne. Samo Písmo svaté praví: běda těm, skrze, které přichází pohoršení pro děti.

ŠtěpánkaHubáčková Mám dobrou zkušenost s Orientačními dny na DISu Fryšták. Dobrý pedagog je dar na každém stupni školy a univerzity.

Synoda o mládeži 2018

10. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem zohledňujete kulturní proměnu, která je dána rozvojem světa digitálních technologií?

KristlenOSF Snažíme se s otázkami, které rozvoj technologií otevírá, neztratit kontakt a být schopni o nich hovořit. Vkládáme je také do společné modlitby, vnímáme-li to jako aktuální.

Jiří Zajíc V rámci skautingu systematicky, a kde můžu, aspoň nárazově se snažím o prosazování mediální výchovy.
A také se už cca 15 let dost angažuju v osvětě na internetových fórech (jsou to za tu dobu jistě desetitisíce příspěvků)

vítrZhor Pro mladé je digitální technologie normální. Tady platí mladí přinášejí Krista svým vrstevníkům. Zvládnou si to sami.

RoMiMichalíková Jednoznačně jako výzvu - nebojovat proti tomu, jak se trendy ve společnosti vyvíjí, ale spíše je využívat ve prospěch práce s mladými, především pro jejich oslovování.

Čáp Cože?

Martin ZY Vnimam a zazivam tu velky rozdil - skok mezi zasvecenymi v jejich 30-40. letech a mladyma v jejich 20. letech, kteri vyrostli uz plne za denneho pouzivani technologii a internetu, nejvic je to citit pri propagaci pres web, socialni site.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Nezbývá, než to respektovat, přizpůsobit se tomu a radovat se vždy z toho nového. Snažit se to poznat a zajímat se.

otecKamil Nepřizpůsobuji se technologickému světu, ale využívám jej. Být všude tam, kde se žije. Vždy, ať je doba jakákoliv, vždy ať je člověk uprostřed. Bůh a člověk. Stvoření dané Bohem a člověk. Člověk mezi sebou. To jsou hodnoty, lidství. Je smutné, vidět stále více lidí sedící s mobilem, a nedokáži se bavit spolu.

Lenochod Pozitivně, pokud se všeho využívá s vírou, tak je to super. Sice církvi vždy trvalo než se trochu zmodernizovala, takže naučit používat kněze e-maily apod. je těžký oříšek, ale všechno chce čas. Má to své pro i proti, ale myslím, že když se k tomu přistupuje se zdravým rozumem, tak je to skvělý přístup, jak zaujmout jinak.

wozembouh Myslím, že co se týče rozvoje digitálních technologií, je důležité zachovat si určitý nadhled, tzn. používat ji, ale být si vědom a ukazovat to mladým, že na tom to nestojí, tedy být svobodný ji používat i nepoužívat, aby si mladí uvědomovali, že pomocí sociálních sítí můžou lidé sdělovat pravdu, ale mohou ji též přikrašlovat atd. Bez těchto sociálních sítí se ovšem tady v Evropě asi neobejdeme (v Africe bychom to přežili), proto je třeba se naučit s nimi dobře zacházet a dobře je vnímat.

Synoda o mládeži 2018

11. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem se daří, aby se světové dny mládeže nebo jiné národní nebo mezinárodní setkání staly součástí běžné pastorační praxe?

Lenochod Běžné to asi ještě furt není, furt je dost takových pasivních křesťanů a ti se těžko oslovují, když nevíte, jestli mají zájem nebo ne, nebo se jenom stydí...

wozembouh Světové dny mládeže mají za cíl stát se součástí běžné pastorační praxe?! To zní jako sci-fi. Aby měla tato setkání nějaký pastorační vliv neznamenalo by to, že musí být povinná, aby mohla působit na všechny? ...Osobně si myslím, že už to, že periodicita těchto větších setkání je docela velká (u celostátních 5 let), tak jejich smyslem je spíše "nakopnout" a povzbudit a to si myslím, že se většinou podaří. Ale myslím, že mnohem důležitější je pastorace mládeže na nižší úrovni - ve farnostech či spoluprací mládeže mezi farnostmi, kde se může s mladýma pracovat víc konkrétněji, formovat je a povzbuzovat. Právě na této úrovni mladí můžou vytvářet společenství a rozvíjet vztahy mezi sebou ale hlavně s Bohem a vzájemně se v tom povzbuzovat.

Synoda o mládeži 2018

12. (POVOLÁNÍ) Jakým způsobem se ve vašich diecézích plánuje pastorace rozlišování povolání mladých lidí?

PHSJ Nepíšu za diecéze, ale za jezuity. Plánované aktivity na rozlišování povolání máme dvě do roka - na podzim a na jaře víkend "Jezuitou dnes". Už asi deset let. Víkend je určen pro ty, kdo uvažují o řeholním životě/kněžství a zajímají se o jezuity. Mluvíme ale i o rozlišování povolání obecně. Bývá to akce komorní (3 až 5 lidí), vzájemné setkání je to většinou jednorázové. Osobní kontakt pokračuje zpravidla pouze s těmi, kdo vážně uvažují o vstupu do našeho řádu.

PHSJ Mnohem důležitější je "neplánované" otevření tématu rozlišování povolání - například při individuálním doprovázení během duchovních cvičení, které trvají aspoň pět dní nebo týden. Příklad - společné exercicie pořádané VKH Brno a Olomouc každý rok na konci ledna. Důležitá je souvislost mezi snahou více poznat Krista, více ho milovat a hledat cesty, jak konkrétně ho v životě následovat.

Synoda o mládeži 2018

13. (DOPROVÁZENÍ) Jaký čas a na jakých místech se věnují pastýři a jiní vychovatelé osobnímu duchovnímu doprovázení?

KristlenOSF Ve farnostech kněží a pastorační asistenty, řeholníci a řeholnice, ale i členové různých hnutí nebo terciářských společenství. Ve františkánské rodině je také společenství Frmol, kde lze duchovní doprovázení najít přímo ve společenství mladých.

Jiří Zajíc To, co píše nade mnou Kristlen, je sice pěkné, ale týká se to nepatrného počtu mladých lidí (třeba FrMol je možná i 50 lidí v celé ČR). Kolik mladých lidí má SKUTEČNĚ k dispozici "OSOBNÍ DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ"?
Všude vidím po něm touhu, ale "doprovázeči" zoufale chybí. A sám, jako člověk, který něco takového pár lidem po delší dobu poskytoval, vidím, jak je to opravdu náročné, časově i lidsky.
Takže pokud by se měla ve větší míře situace změnit, aby takové doprovázení bylo dostupné ne stovkám, ale aspoň desetitisícům mladých lidí u nás, muselo by dojít k radikální proměně celkového stylu pastorace a mnohonásobně intenzívnějšímu zapojení laiků, protože bez nich to vždy zůstane exkluzívní záležitost pro pár set vyvolených.

vítrZhor Jsou společenství mladých. Obecně chybí formace, která by je vedla od někad někam.
Dost důlžeité je doprovázení mladých nejen knězem, ale zkušenějšími, staršími mladými. Jejich příklad je pro mladého "dosažitelný" snáž než příklad zralého dospělého nebo kněze.

RoMiMichalíková Opět plně souhlasím s Jirkou Zajícem :-)

PCJohn Tady v Brně mezi vysokoškoláky se vždy v postě nabídne duchovní doprovázení všem zájemcům na dobu postu. Je na to tým doprovázejících, většinou zasvěcených lidí, ač povolání je to laické dle slov papeže Františka. Mám pocit, že mnoho z nich si na to zvykne a nechají se doprovázet i po postě. Mají pouze podmínku, že se doprovázený musí alespoň 20 minut denně modlit. Líbí se mi to jako dobrý start, jak s mladými začít. Sám přemýšlím, jak rozšířit podobné aktivity i dále a třeba do jiných skupin a akcí. Vize by byla, aby doprovázející byli k dispozici v každé farnosti, ale tak daleko ještě jako církev nejsme... Je taky otázka, kolik máme zralých laiků na tuto službu, a je také otázka, zda by nebylo vhodné samotné doprovázející, ať už jsou to zasvěcené osobyNeboLaici, nějakýmZpůsobemFormovat.

Podzimek Doprovázení, to je jediný důvod smysluplnosti celé pastorace - nejen mladých lidí, ale možná především mladých lidí, protože "starého kostelního psa novým kouskům již nenaučíš". Všechny ty řeči o "rozlišování povolání" apod. mladé, božství hledající lidi 21. století, především jen odpuzují (viz odpověď PSJohna u otázky 5.), protože je v nich stejně jen skrytá agitace pro "povolání nejpovolanější". My podle církevního práva tzv. "duchovní" tu jsme však jen na jen pro to, aby náš kvalitní spirituální život, plně identifikovaný s radostmi i bolestmi dnešní doby (viz Gaudium et Spes!!!) inspiroval lidi v okolí k otázkám typu: "Zaujal jste mne a proto mám nesmělou prosbu: Mohl bych si s Vámi popovídat i o sobě (o mých otázkách, radostech, bolestech)....?" Nic víc, nic méně!

otecKamil Většinou, první setkání je spontánní. Při cestování, pobyt na horách, večer u krbu, či v hospodě u dobrého piva (pouze do 3, potom, už to nemá cenu). Člověk potřebuje vedení. Mladým, nikdo neukázal, co je to, a proč je to dobré. Chybí zkušenost. Sám jsem prožil chaloupky, za komunismu - tam to bylo. Potom při zpovědi. A když bylo potřeba, tak člověk vyhledal kněze. Trošku nám o tom před 25 lety řekli na setkání mladých. Mám také zkušenost, že mladí, co zakusili, pomoc v duchovním vedení od kněží a řeholníků, tak sami řekli mladým, neboj se, jdi za ním, zeptej se on ti pomůže.
Čas je to většinou večer. Noc, ticho, klid, atmosféra. Také při nočních bděních, adoracích. Po silných svědectvích mladých. Po čase milosti obdržené z modlitebních setkání.

PHSJ Souhlasím, co píše Jiří Zajíc. Osobní duchovní doprovázení je časově a personálně náročné. A jak píše Michal Podzimek, je to zároveň nejsmysluplnější pastorace (nejen) mladých. I když se věnuje jen jednotlivcům, maximálně desítkám lidí.
Duchovní doprovázení existuje tam, kde vznikne důvěra. A pro vznik důvěry jsou potřeba příležitosti.
U nás (mluvím opět za jezuity) máme nejčastěji zkušenost, že takovou příležitostí jsou duchovní cvičení (vícedenní až týdenní), při kterých je každý den individuální rozhovor s každým účastníkem. Někteří pak jezdí na duchovní cvičení opakovaně, jiní prosí o duchovní doprovázení v běžném životě. Ruku v ruce jde doprovázení v modlitbě a doprovázení na životní cestě.

Synoda o mládeži 2018

14. (DOPROVÁZENÍ) Jaké iniciativy a jaké způsoby formace se uskutečňují pro osoby, které doprovázejí při rozlišování povolání?

Podzimek Doprovázet lze jen tam, kde se ten, kdo má být doprovázen, fyzicky či psychicky pohybuje. Tím odpadávají místa jako fary, kostely, hluboké lesy, pouště. Mladí lidé jsou ve školách, na sociálních sítích, jako vysokoškoláci (dnes prakticky všichni pomaturanti) následně na kolejích, privátech, v hospodách, zajímavých rekreačních místech a především ve městech. Pokud na těchto místech z církví nikdo není, nebo tam vstupuje jen ex offo na povýšenecké "pastorační návštěvy", pak se nedivme, že jsme současné mladeži v nejlepším lhostejní. Cestou je celková změna pastoračního paradigmatu - tedy být mezi nimi. To je to hledané "Boží království" a ostatní bude přidáno...

PHSJ U jezuitů je situace taková, že patřiční lidé jsou v této oblasti vzdělání v zahraničí. Nebo se vzdělávají sami praxí a samostudiem. První nabídkou této zkušenosti v našem prostředí je to, co zmiňuje KristlenOSF - kurz duchovního doprovázení na UP Olomouc.

Synoda o mládeži 2018

15. (DOPROVÁZENÍ) Jaké osobní doprovázení se nabízí v seminářích?

Jiří Zajíc To bych taky rád věděl ;-)

vítrZhor Zajímavé jsou akce Vir.

PCJohn V semináři nevím, ale v některých klášterech, mám pocit, je skoro až povinnost mít duchovní doprovázení. Díky absenci formace doprovázejících v ČR si musíme občas doprovázejícího i tak trochu vychovat, aby nám naslouchal a nechtěl dělat přednášky či nás vést jeho cestami. Možná je to námět na lepší formaci tímto směrem v seminářích. A představa, že by někdo v semináři neměl duchovní doprovázení, mi připadne "hrůzostrašná". To ale určitě není pravda.

Podzimek Snad má těch několik málo adeptů kněžství v našich seminářích spirituála. Na něm je, aby jako biskupy jmenovaný nejlepší z nejlepších dával impulzy budoucímu kléru k tomu, jak být pro postmodernu "světlem světa a solí země". Nebo to tak není?

otecKamil Zeptejte se tam. Za nás, to bylo krásné a dostačující (15 let zpět, AKS - Olomouc). Každý ročník, mě svého spirituálu. Mohli jsme kdykoliv za ním přijít. Dobré bylo se naučit pravidelné zpovědi + prosvětlovat otázky života v duchovním vedení. To v člověku stavělo základy zdravosti. 1x za měsíc rekolekce + možnost setkání v duchovním rozhovoru. Také jsem měli setkání s rektorem a vícerektorem 2-3x za rok. Často také, neformálně při jízdě autem, pobytů, práci, služebnosti, či jen tak na pokoji. Kdo chce, tak jej mám dostatečné!!!! Být věrný vytrvalosti a pravidelnosti. To se vyplácí!!!!!

Synoda o mládeži 2018

16. (EVROPA) Jak pomáháte mladým lidem, aby hleděli do budoucnosti s důvěrou a nadějí vyplývající z bohatého křesťanského dědictví Evropy?

otecKamil Ukazovat co máme za dědictví. Na čem naše kultura, křesťanství, tradice vyrostly. Nic nespadlo samo z nebe. Učitel historie, nám odkázal myšlenku: Víš, co máš za poklady, bohatství kde žiješ? "Znej historii místa, tu šiř a sám přispěj k tomu, aby byla krásnější." Možná trošku, chybí tato propojenost, nadšení pro historii a budování dál.

wozembouh Už jen tím, že sama hledím do budoucnosti s důvěrou a nadějí ;)

Synoda o mládeži 2018

17. (EVROPA) Mladí lidé často pociťují, že jsou politickým, ekonomickým a společenským systémem, ve kterém žijí, vyloučeni a odmítnuti. Jak nasloucháte této kritice, která v sobě obsahuje i možnost odporu, aby se proměnila ve spolupráci?

otecKamil Dnes je pohled složitý. Všichni, by chtěli všechno a hned. Pár let zpět, musel člověk dorůst do daného věku až potom se mohl vyjadřovat, sloužit, přijat úkol ve společnosti. Obě strany, ti co vedou službu pro společnosti, nová generace, ať si naslouchají, předávají své zkušenosti, postoje. Však s trpělivostí, že všechno má svůj čas. Každý z nás, jsme museli projít vývojem v lůně matky, a potom jsme přišli na svět. Když se s mladými bavím, zájem o politiku je mizerný. Tak je motivuji, aby se nebáli zajímat, protože, to je jejich budoucnost. Kdo má dary, ať jde do toho.

Lenochod Řekla bych že dnešní svět je hodně složitý a máme hodně možností a spoustu lidí je si nejistých, nevím jestli je to dobře nebo špatně, ale ta situace je jiná než byla a řekla bych rozhodně, že nepomůže odsuzování mladých lidí a takové to generalizovaní, jako ta dnešní mládež jenom sedí u počítačů, málo se hýbe, vůbec nic je nezajímá, vzhledem k tomu, že se musíme orientovat v daleko větší šíři světa, ne všechno je jednoduché, by daleko vhodnější bylo povzbuzování, rady a vedení, pokud to jde :)

Synoda o mládeži 2018

18. (EVROPA) Na jaké úrovni ještě fungují mezigenerační vztahy? A jak je znovu aktivovat tam, kde nefungují?

standah V naší společnosti jsou mezigenerační vztahy upozaděny. V ČR je tendence jednotlivých generací, zejména pak mladších generací, uzavřít se do jakéhosi generačního vakua. Viníků, proč to tak je bychom mohli jmenovat celou řadu, mezi ty nejdůležitější patří pozůstatky socialistické minulosti, nefunkčnost rodin, "ideologie" vytvářená politickými představiteli, rychlý rozvoj ICT technologií, kterým starší generace nerozumí a částečně je považují na zbytečná.

Mezigenerační vztahy fungují pouze výjimečně a zejména v menších společenstvích či skupinách, kde jsou starší jedinci ochotni respektovat mladší jedince, zároveň je však "otcovsky" vést po jimi vytyčené cestě.

Jančasignal Dřív mladí žili s prarodiči ve vícegeneračních domech, dnes jsou trendem malé rodiny, prarodiče žijí daleko. Toto je problém. Pokud obě strany nevyhledáváji možnost se setkat, k setkání nedojde. Mladí potřebují pozitivní zkušenosti s životem s babičkou a dědou, z toho už vyvěrá přirozeně úcta k nim a zájem o jejich život, když už jsou velmi staří. V současné době fungují i projekty, které zprostředkovávají společné zážitky mladých se starými - společné výlety, návštěvy dětí v domovech důchodců, společné workshopy. Důležitý je také příklad rodičů, kteří úctě k prarodičům můžou naučit nebo ji pošlapat. Toto může církev podpořit, ale mezigenerční solidarita vyvěrá z života rodin. Farnosti jsou jedním z prostředí, kde se různé generace přirozeně setkávají. To je velký přínos!

Synoda o mládeži 2018

19. (CÍRKEV) Jaké tři pastorační metody používané v ČR, které se týkají doprovázení a rozlišování povolání, považujete za nejzajímavější, aby se sdílely v univerzální církvi?

otecKamil 1) Na prvním místě, toho co sám žiji. Kdo nehoří, nemůže zapálit. Být pokorným osobním svědectvím pro druhé.
2) Žité společenství: farní, malé skupiny, rodinná pospolitost, hnutí apod. Kde se nežije individualismus, je touha žít pro druhé a s druhými, kde se modlí, prožívají společné chvíle, tak mladí mohou rozvíjet touhu povolání.
3) Být poctivý v pravdivosti. Jasně popsat situaci. Pojmenovat chyby, skandály, které se staly (alkohol u kněží, drahá auta, nevěrnost čistotě). Otevřít nové světlo skrze katechezi, Boží slovo, vytvořit prostor v modlitbě a věřit, že Pán volá. On volá, jenom, aby to mladí chtěli a toužili slyšet. Dnes, mladý člověk žije ve více světech. Pomoci, jasnému rozhodnutí, opustit sloužit více Pánům, jak říká písmo. Jít jednou cestou.

standah Na prvním místě osobní duchovní doprovázení, na druhém místě pak, intenzivní život v místním společenství mladých, za třetí účast na větších setkáních, diecézního, národního nebo nadnárodního významu.

Synoda o mládeži 2018

20. Volný příspěvek nebo komentář.

PHSJ Jelikož většina mladých (u nás 70-80% maturantů, podobně i jinde v Evropě) dnes odchází studovat na vysokou školu, rád bych, aby synoda reflektovala tento fakt. Téma rozlišování povolání a osobního duchovního doprovázení je hlavně tématem mladého dospělého člověka (18-25 let), u teenagera tolik ne. Univerzitní pastorace v celé široké škále možností je platforma, kterou by měla církev brát jako svou prioritu a hlavně personálně ji podporovat.

solipso Ono by hlavně bylo potřeba, aby církev nejprve jasně řekla co je jejím cílem. Pak je možné hledat vhodné prostředky k jeho dosažení. Pokud ale cíl(e) jednoznačně definované a veřejně známé nejsou, pak není o čem synodovat.

Možnost vkládat odpovědi je ukončena. Děkujeme všem za podněty.

Milí mladí,
milí rodiče, kněží a všichni vychovatelé,

v lednu 2017 byl zveřejněn Přípravný dokument XV. řádného shromáždění biskupské synody, které Svatý otec, papež František, svolal na říjen roku 2018, aby se zabývalo tématem „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Součástí dokumentu je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky.

Hlas mladých z České republiky bude zastoupen kromě jiného výsledky diecézních fór mládeže a Celostátního fóra mládeže konaných v tomto školním roce.

Zároveň vybízíme všechny zájemce, aby přispěli svými názory.

Na otázky odpovídejte zde (vlevo) formou komentáře. Pro vkládání odpovědí se, prosíme, jednoduše zaregistrujte na signály.cz. 

Otázky jsou členěny do několika kategorií:

  1. Mladí lidé, církev a společnost. Tyto otázky se týkají jak mladých lidí, kteří navštěvují církevní prostředí, tak těch, kteří jsou vzdáleni či stojí mimo ně.
  2. Pastorace povolání.
  3. Osoby, které doprovázejí.
  4. Specifické otázky pro jednotlivé geografické oblasti – EVROPA.
  5. Dodatek a další náměty.

Pokyny k odpovědím:

  • Můžete zvolit např. jen jednu či dvě. Není nutné odpovídat na všechny.
  • Vynechány jsou sociologické otázky, které musí odpovědět příslušní odborníci.
  • Dále je možné napsat tři používané metody, které chceme nabídnout universální církvi.
  • Nabízíme i kolonku na vepsání zcela volných návrhů.

Prosíme, aby každý svůj příspěvek podepsal (nemusí ti, kteří jsou registrovaní na signály.cz a mají vyplněné jméno a příjmení). Odpověď na jednotlivé otázky je omezená na 800 znaků. Důvodem omezení je snaha kvalitně zapracovat příspěvky. Krátká odpověď je více promyšlená a vystihuje podstatu. V Římě na generálním sekretariátu biskupské synody chtějí, aby odpověď za biskupskou konferenci nebyla delší, jak 12 stran.

Ti, kteří chtějí vložit svoji odpověď neveřejně, mohou využít podobný formulář bez registrace. I zde, prosíme, o podpis. 

Možnost zasílat názory a návrhy končí 30. dubnem 2017. Pak budou příspěvky Sekcí pro mládež ČBK zpracovány a předloženy biskupům, kteří zašlou materiál do konce října do Říma. Následně bude dle podnětů z celého světa sestaven druhý text tzv. Instrumentum laboris, který bude základním dokumentem pro jednání biskupů.

Upozorňujeme, že přímo generální sekretariát biskupské synody plánuje spuštění webové stránky, kde bude též možné, aby se zapojovali mladí lidí a psali své návrhy.

Všem, kdo se zapojí, děkujeme.

Za Sekci pro mládež ČBK
P. Jan Balík, mladez()cirkev.cz

Odkazy: